Nové možnosti terapie pacientů s CF

Po kliknutí na níže uvedené odkazy se přehraje čtyřdílný záznam přednášky Doc. MUDr. Pavla Dřevínka z CF centra při FN Motol o nových možnostech terapice nemocných CF. Byl pořízen na dubnové členské schůzi Klubu CF.

https://youtu.be/pdF7ApnDxMM

https://youtu.be/sItZ1K_6vYI

https://youtu.be/h54ypLWa90w

https://youtu.be/GewKzE4-RFg